Kategoriarkiv: Årsmöten

Kallelse till Årsmöte 2022

Årsmöte och konstituerande möte för STMF och STMFF fredagen 25/3 kl 15 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg. Efter dessa möten blir det tre spännande föredrag med trafikmedicinskt tema:

  • arbetsterapeut Paula Malinen– ”Vägen till körkort för ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning”,
  • med. kand. Linnea Anjemark, som talar om sitt projekt ”Skadehändelser i trafiken bland förare med MS och Parkinsons sjukdom”, och
  • doktorand Kajsa Emanuelsson  ”Hur tidiga varningar för utryckningsfordon kan stötta privatbilister i trafiken”.

Dagordningarna finns här nedan samt verksamhetsberättelsen för 2021. Mötet är öppet för alla STMF:s medlemmar. Vi arbetar med att få till en möjlighet att vara med i digital form också. Detaljer om detta publiceras senare.

Om du vill vara med, kan du anmäla det till ordförande Lars Englund på mailadress englund1@telia.com

Dagordning Årsmöte STMF 2022
STMF konstituerande möte 2022
Verksamhetsberättelse, STMF och STMFF 2021
Dagordning årsmöte STMFF 2022
STMFF konstituerande möte 2022

Årsmöte 2021

STMFs årsmöte 2021 hölls digitalt 26/3 och avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Som nya styrelsemedlemmar valdes två in: läkarna Johan Alinder och Samantha Cundy-Blickfors. Alla de tidigare i styrelsen kvarstår. Mandattiden för alla är tills vidare ett år. Årsmöte för vår forskningsfond STMFF hölls samtidigt och också här beviljades ansvarsfrihet. Våra valberedningar och revisorer omvaldes.

Protokoll årsmöte STMF 2021
Protokoll årsmöte STMFF 2021