Svensk Trafikmedicinsk Förenings Forskningsfond (STMFF)

Ordförande:
Göran Kecklund

Ledamöter:
Lars Englund
Ordförande i STMF

Thomas Lekander
Kassör i STMF

Birgitta Stener Setterwall

Mats Lindqvist

Jörgen Lundälv

Suppleant:
Helena Selander