Svensk Trafikmedicinsk Förenings Forskningsfond (STMFF)

Ordförande:
Ulf Björnstig

Ledamöter:
Lars Englund
Ordförande i STMF

Anna-Lena Andersson

Thomas Lekander
Kassör i STMF

Birgitta Stener Setterwall

Helena Selander

Mats Lindqvist