Svensk Trafikmedicinsk Förenings Forskningsfond (STMFF)

Ordförande:
Lars Englund

Kassör:
Ingrid Bolin

Vetenskaplig sekreterare:
Anna-Lena Andersson

Ledamöter:
Johan Ahlinder (sekr i STMF)
Ulf Björnstig
Tania Dukic Willstrand
Helena Selander

Suppleanter:
Samantha Cundy Blickfors

STMFFs stadgar 2023