Kontaktinformation

Postadress:
Svensk Trafikmedicinsk Förening
c/o Göran Kecklund
Stressforskningsinstitutet
Stockholms Universitet
106 91 STOCKHOLM

E-post:
goran.kecklund@su.se

E-post till hemsideansvarig:
mans.thornqvist@vgregion.se