Kallelse till årsmöte 2020 för STMF och STMFF

OBS! På grund av det rådande läget med Coronaviruset har vi beslutat att göra vårt årsmöte 20/3 elektroniskt. För den som vill vara med på Lync går det bra att skicka ett mail till Helena Selander om det (helena.selander@vti.se). Avsätt tiden 13-15 även om det troligen blir kortare. Den planerade föreläsningen om Suicid i transportsystemet får vi spara till ett annat tillfälle. Publ 2020-03-16.

Fredagen 20 mars (OBS datumet!) äger STMF:s årsmöte rum. Som brukligt börjar vårt möte kl 13 men denna gång i Göteborg. Lokalen är på Trafikverket på Vikingsgatan 2-4, 411 04 Göteborg och heter Färjeläget. Om ni kommer behöver ni anmäla ert deltagande senast 15/3 till Lars Englund på englund1@telia.com för att ni ska komma innanför det ”skalskydd” som gäller på Trafikverket.

Direkt kl 13 kommer vår styrelsemedlem Anna-Lena Andersson från Trafikverket, sakkunnig i trafiksäkerhet, område suicid och suicidprevention, socionom och Med.Dr att hålla ett föredrag med titeln ”Suicid i transportsystemet”. Alla STMF’s medlemmar är välkomna, men denna gång inte allmänheten. Efter Anna-Lenas föredrag blir det ett formellt årsmöte och direkt efter detta ett kort konstituerande möte med den nya styrelsen.

Välkomna!