Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF)

Svensk Trafikmedicinsk Förening är en sektion av Svenska Läkaresällskapet och har på sitt program:

  • att stödja och uppmuntra forskning om sjukdomars, handikapps och miljöns inverkan på trafiksäkerheten
  • att främja utvecklingen av körkortsmedicinska krav och bestämmelser
  • att stimulera utvecklingen och användningen av säkerhetsutrustning i bil såsom bilbälten, antisladdsystem och autobroms, barnstolar, skyddsutrustning vid färd med motorcyklar, mopeder och cyklar för att mildra skadornas svårighetsgrad om olyckan skulle vara framme
  • att genom kurser, konferenser och litteratur sprida trafikmedicinsk kunskap
  • att bidra med trafikmedicinska kunskaper och erfarenheter vid utarbetandet av trafiksäkerhetsprogram, trafikplanering och utbildningsprogram
  • att genom aktiva insatser främja olycksprofylaktiska åtgärder, att samarbeta med statliga, regionala och lokala organ, forskningsinstitutioner, universitet/högskolor och frivilligorganisationer på trafiksäkerhetsområdet