Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF)

OBS! På grund av det rådande läget med Coronaviruset har vi beslutat att göra vårt årsmöte 20/3 elektroniskt. För den som vill vara med på Lync går det bra att skicka ett mail till Helena Selander om det (helena.selander@vti.se). Avsätt tiden 13-15 även om det troligen blir kortare. Den planerade föreläsningen om Suicid i transportsystemet får vi spara till ett annat tillfälle. Publ 2020-03-16.

Medlemskap i STMF är öppet för alla och således inte enbart för läkare och annan medicinsk personal, utan även för andra personer med intresse för trafikmedicinska frågor.

Genom att bli medlem i STMF och delta i föreningens arrangemang får Du ta del av en inspirerande och värdefull intressegemenskap och ges också möjlighet att påverka remissvar inom trafiksäkerhetsområdet.

Svensk Trafikmedicinsk Förening är en sektion av Svenska Läkaresällskapet och har på sitt program:

  • att genom aktiva insatser främja skadereducerande åtgärder, ofta i samarbete med statliga, regionala och lokala organ, forskningsinstitutioner, universitet/högskolor och frivilligorganisationer på trafiksäkerhetsområdet
  • att främja utvecklingen av körkortsmedicinska krav och bestämmelser, samt att stödja och uppmuntra forskning om sjukdomars, funktionshinders och miljöns inverkan på trafiksäkerheten
  • att genom kurser, konferenser och litteratur sprida trafikmedicinsk kunskap
  • att bidra med trafikmedicinska kunskaper och erfarenheter vid utarbetandet av exempelvis trafiksäkerhetsprogram, trafikplanering och utbildningsprogram