Årsmöte 2021

STMFs årsmöte 2021 hölls digitalt 26/3 och avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Som nya styrelsemedlemmar valdes två in: läkarna Johan Alinder och Samantha Cundy-Blickfors. Alla de tidigare i styrelsen kvarstår. Mandattiden för alla är tills vidare ett år. Årsmöte för vår forskningsfond STMFF hölls samtidigt och också här beviljades ansvarsfrihet. Våra valberedningar och revisorer omvaldes.

Protokoll årsmöte STMF 2021
Protokoll årsmöte STMFF 2021