Årsmöte 2023

STMF´s årsmöte gick av stapeln den 17:e mars. Mötet, som ägde rum på Mobilitetscenter i Västra Frölunda, inleddes med en presentation av verksamheten och en rundvandring i lokalerna. Efter detta gjorde två av forskningsfondens stipendiater korta framträdanden. Evelyne Zibung presenterade sin studie om konsekvenserna av cykelolyckor och betydelsen av cykelhjälm. Marie Skyving presenterade en studie av äldre bilförares sjukdomar och involvering i bilolyckor. Efter detta redogjorde Helena Selander för konsekvenserna av det ökade antalet A-traktorer och mopedbilar efter regeländringen 2020.

Vid de formella årsmötesförhandlingarna beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet. Lars Englund och Johan Alinder är båda valda på tvåårsförordnanden och kvarstår således i styrelsen under 2023. Till övriga styrelseledamöter valdes  Anna Lena Andersson, Ragnar Andersson (suppleant), Ulf Björnstig, Ingrid Bolin, Samantha Cundy Blickfors, Tania Dukic Willstrand och Helena Selander. Tomas Lekander, som deltagit i styrelsearbetet under lång tid, har under året lämnat styrelsen på egen begäran.

Protokoll årsmöte STMF 2023-03-17
Protokoll konstit möte 2023