Författararkiv: Måns Thörnqvist

Kallelse till Årsmöte 2022

Årsmöte och konstituerande möte för STMF och STMFF fredagen 25/3 kl 15 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg. Efter dessa möten blir det tre spännande föredrag med trafikmedicinskt tema:

  • arbetsterapeut Paula Malinen– ”Vägen till körkort för ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning”,
  • med. kand. Linnea Anjemark, som talar om sitt projekt ”Skadehändelser i trafiken bland förare med MS och Parkinsons sjukdom”, och
  • doktorand Kajsa Emanuelsson  ”Hur tidiga varningar för utryckningsfordon kan stötta privatbilister i trafiken”.

Dagordningarna finns här nedan samt verksamhetsberättelsen för 2021. Mötet är öppet för alla STMF:s medlemmar. Vi arbetar med att få till en möjlighet att vara med i digital form också. Detaljer om detta publiceras senare.

Om du vill vara med, kan du anmäla det till ordförande Lars Englund på mailadress englund1@telia.com

Dagordning Årsmöte STMF 2022
STMF konstituerande möte 2022
Verksamhetsberättelse, STMF och STMFF 2021
Dagordning årsmöte STMFF 2022
STMFF konstituerande möte 2022

Utlysning av Svensk trafikmedicinsk förenings pris och resestipendium för trafikmedicinsk forskning

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris 25 000 kr för värdefull insats inom det trafikmedicinska området, eller resestipendium för att främja sökandens och trafikmedicinens utveckling (10 000 kr). Två priser om 25.000 kronor till Dr Stefan Hovmarks minne avses utdelas.

Trafikmedicin omfattar studier av olika faktorer av betydelse för att reducera skador i framförallt vägtrafiken, men andra trafikslag är ej uteslutna. Priset/resestipendiet kan sökas av både medicinska och andra forskare.

Ansökan ska ha inkommit senast den 1 november 2021 till prof. em. Ulf Björnstig (ordförande STMFF) e-post: ulf.bjornstig@umu.se. För mer information om utlysningen och ansökningsförfarandet var god se www.stmf.nu eller kontakta ordföranden på 070-555 1952. Beslut om utdelning fattas före 31 december 2021.

Ovanstående som PDF

Årsmöte 2021

STMFs årsmöte 2021 hölls digitalt 26/3 och avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Som nya styrelsemedlemmar valdes två in: läkarna Johan Alinder och Samantha Cundy-Blickfors. Alla de tidigare i styrelsen kvarstår. Mandattiden för alla är tills vidare ett år. Årsmöte för vår forskningsfond STMFF hölls samtidigt och också här beviljades ansvarsfrihet. Våra valberedningar och revisorer omvaldes.

Protokoll årsmöte STMF 2021
Protokoll årsmöte STMFF 2021