Författararkiv: Måns Thörnqvist

Utlysning av stipendium för trafikmedicinsk forskning 2018

Observera sista ansökningsdatum 30:e november 2018!

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) har som huvudsakligt
ändamål att främja vetenskaplig forskning och verksamhet inom trafikmedicin
samt:

 1. ur stiftelsen utdela pris till personer som inom det trafikmedicinska området gjort synnerligen värdefulla insatser.
 2. utdela stipendier vars användning skall främja sökandes och trafikmedicinens utveckling, samt
 3. lämna bidrag till särskilda projekt som är av särskilt trafikmedicinskt värde.

Forskningsfonden utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris eller resestipendium, Fonden avser i år att ge stöd till resestipendium (10 000 kr) och ett annat stipendium/pris (25 000 kr). Bedömningen genomförs av STMFF:s styrelse och baseras på kvaliteten på ansökan.

Observera att det inte är möjligt att söka medel för overhead– och lokalkostnader. Under detta år fokuserar STMFF på punkt 1 och 2, det vill säga pris för värdefulla insatser inom det trafikmedicinska området, samt stipendier vars användning skall främja sökandes och trafikmedicinens utveckling.

Stipendiet kan sökas av medicinsk personal och andra knutna till sjukvården, eller av forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedicinska området.

Ansökan ska ha inkommit senast den 30 november 2018 till professor Göran Kecklund, ordförande inom STMFF. Skicka ansökan med e-post: goran.kecklund@su.se.

Ansökan ska innehålla följande delar:

 1. sökandes namn, e-post, titel, adress, arbetsplats och telefonnummer,
 2. sökandes CV,
 3. om ansökan gäller ett pris/stipendium anges de arbeten som ligger till grund för ansökan, samt samhälls- och/eller patientnytta
 4. om ansökan gäller resestipendium: vad är ändamålet med resan, kostnader och om den sökande har fått annat bidrag till resan.
 5. Ansökan får vara maximalt 2 sidor, plus CV. Beslut om vilka som erhållit pris/stipendium presenteras på VTI Transportforum 9–10 jan 2019 där också utdelning av pris/stipendium sker.

  För mer information om STMF och STMFF, se www.stmf.nu. För mer information om
  utlysningen kan du kontakta STMFF:s ordförande professor Göran Kecklund (e-post:
  goran.kecklund@su.se).

Utlysning av stipendium för trafikmedicinsk forskning 2017

Observera att sista ansökningsdatum passerats!

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) har som huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och verksamhet inom trafikmedicin, samt:

 1. ur stiftelsen utdela pris till personer som inom det trafikmedicinska området gjort synnerligen värdefulla insatser.
 2. utdela stipendier vars användning skall främja sökandes och trafikmedicinens utveckling, samt
 3. lämna bidrag till särskilda projekt som är av särskilt trafikmedicinskt värde.

Forskningsfonden utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris eller resestipendium, Fonden avser i år att ge stöd till resestipendium (10 000 kr) och ett annat stipendium/pris (25 000 kr). Bedömningen genomförs av STMFF:s styrelse och baseras på kvaliteten på ansökan. Stipendiet kan sökas av medicinsk personal och andra knutna till sjukvården, eller av forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedicinska området.

Ansökan ska innehålla följande delar:

 1. sökandes namn, e-post, titel, adress, arbetsplats och telefonnummer,
 2. sökandes CV,
 3. om ansökan gäller ett pris/stipendium anges de arbeten som ligger till grund för ansökan
 4. om ansökan gäller resestipendium: vad är ändamålet med resan, kostnader och om den sökande har fått annat bidrag till resan.

Ansökan får vara maximalt 2 sidor, plus CV, och ska ha inkommit senast den 30 november 2017 till professor Göran Kecklund, ordförande inom STMFF. Skicka ansökan med e-post: goran.kecklund@su.se.

Beslut om vilka som erhållit pris/stipendium presenteras på VTI Transportforum 10–11 jan 2018 där också utdelning av pris/stipendium sker.

För mer information om STMF och STMFF, se www.stmf.nu. För mer information om utlysningen kan du kontakta STMFF:s ordförande professor Göran Kecklund (e-post: goran.kecklund@su.se).

Kommande kurser (uppdaterad 2017-10-02)

Kurs i Trafik-och körkortsmedicin 14-16 maj 2018

OBS! Intresset för kommande kurs har glädjande varit mycket stort och i nuläget är kursen fulltecknad med ytterligare några personer på reservsplatslista!

Det är med stor glädje STMF kan hälsa intresserade välkomna till en ny kurs i Trafik- och körkortsmedicin våren 2018! Kursen, som varit mycket uppskattad då den hölls 2014 och 2016, kommer nästa gång att hållas 14-16 maj 2018 på konferensanläggningen Stora Brännbo, i Sigtuna. Preliminärt schema framgår nedan och är utformat som lunch-till-lunch, så deltagare i de flesta fall ska kunna resa till respektive från kursen utan extra övernattning. Kursplatserna är utökade jämfört med tidigare kurser som båda fulltecknades, men det kan vara värt att vara ute i god tid!

Kursen vänder sig i första hand till läkare under specialiseringstjänstgöring (ST) och färdiga specialister, men även andra yrkeskategorier är välkomna i mån av plats.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20170148).

Kontaktuppgifter till kursledningen:
Birgitta Stener, 070-7907471
Britt-Marie Stålnacke
Thomas Lekander, 070-6614319
Ingrid Bolin
Måns Thörnqvist

Föreläsare:

 • Christian Berne, prof. emeritus, Uppsala universitet, överläkare, Endokrin- och diabetessektionen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
 • Ulf Björnstig, ordförande i STMF, professor i kirurgi, Umeå universitet
 • Ingrid Bolin, arbetsterapeut, verksamhetschef, Mobilitetscenter, Mölndal
 • Lars Englund, chefsöverläkare, Sektion trafikmedicin, Transportstyrelsen, Borlänge
 • Karl Franklin, docent, Kirurgcentrum, Umeå
 • Carl Granfors, leg läk, specialist i psykiatri, Prima vuxenpsykiatri, Liljeholmen, Sthlm
 • Anders Helander, adj. professor i Beroendeforskning, Karolinska Institutet
 • Sven Hultman, jurist, tid. på Vägverket och Transportstyrelsen
 • Göran Kecklund, docent, Stressforskningsinstitutet, Stockholm Universitet
 • Göran Kennebäck, docent, överläkare, specialist i hjärtsjukdomar och allmän internmedicin, Karolinska Sjukhuset
 • Bertil Lindblom, professor vid Göteborgs universitet, överläkare, specialist i ögonsjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Catarina Lundberg, leg psykolog, MD, enhetschef Trafikmedicinskt centrum, Huddinge Sjukhus
 • Peder Rasmussen, docent, överläkare, Barnneuropsykiatriska vårdenheten, Drottning Silvias barn – och ungdomssjukhus, Östra sjukhuset, Göteborg
 • Dorota Religa, MD, specialist i geriatrik, överläkare, Trafikmedicinskt centrum, Huddinge Sjukhus
 • Britt-Marie Stålnacke, överläkare, Smärtrehab, Neurocentrum, Norrlands Universitetssjukhus. Professor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet
 • Måns Thörnqvist, överläkare, Neuro- Rehabkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

PRELIMINÄRT schema:

Dag 1
11.00 – 12.00 Samling och registrering
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.15 Välkommen! Ulf Björnstig
13.15 – 13.45 Sjukdomar i trafiken, framtidsutsikter Lars Englund
13.45 – 14.15 Trafikmedicinens juridik, regelverk, läkarens roll och ansvar Sven Hultman
14.15 – 14.45 Kaffe
14.45 – 15.30 Demens/kognitiva störningar Dorota Religa
15.30 – 16.15 Körkortsmedicinsk utredning Catarina Lundberg
16.15 – 17.00 Trafik och läkemedel Dorota Religa
17.00 – 17.30 Tid för frågor/diskussion
Dag 2
08.00 – 08.45 Psykiska sjukdomar Carl Granfors
08.45 – 09.30 Missbruk/beroendesjukdomar Carl Granfors
09.30 – 10.15 Alkoholmarkörer Anders Helander
10.15 – 10.45 Kaffe
10.45 – 11.30 Neurologiska sjukdomar Måns Thörnqvist
11.30 – 12.15 Traumatisk hjärnskada Britt-Marie Stålnacke
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.00 Diabetes Christian Berne
14.00 – 14.45 Trötthet i trafiken Göran Kecklund
14.45 – 15.15 Kaffe
15.15 – 16.00 Sömnapné Karl Franklin
16.00 – 16.30 Tid för frågor/diskussion
Dag 3
08.00 – 08.45 Hjärt- och kärlsjukdomar Göran Kennebäck
08.45 – 09.30 Synstörningar Bertil Lindblom
09.30 – 10.15 ADHD, autism och psykisk utvecklingsstörning Peder Rasmussen
10.15 – 10.45 Kaffe
10.45 – 11.15 Alkolås Lars Englund
11.15 – 11.45 Fysiska funktionsnedsättningar och anpassning i bil Ingrid Bolin
11.45 – 12. 15 Avslutning/utvärdering/utdelning av kursintyg
12.15 – 13.15 Lunch

Kursledningen hälsar er varmt välkomna!