Författararkiv: Måns Thörnqvist

Årsmöte 2024

Svensk Trafikmedicinsk Förening kommer att ha årsmöte tisdagen den 26/3 på Mobilitetscenter i Västra Frölunda. Årsmötet hålls på förmiddagen och påbörjas 0900. Föreningen bjuder närvarande medlemmar på lunch och under eftermiddagen kommer ett antal presentationer att hållas av tillfrågade föredragshållare. Det fullständiga programmet kommer att presenteras i nästa rundbrev. Anmälan sker till ingrid@mobilitetscenter.se senast fredag 22/3 för att vara säker på att få lunch.

Handlingar till årsmötet

Verksamhetsberättelse för 2023 v 240308

Dagordning Årsmöte STMF 2024

Dagordning konstituerande möte STMF 2024

STMF Valberedningens förslag 2024

Planerade kurser

Kurs i trafik- och körkortsmedicin 2025

STMF´s kurser i trafikmedicin har varit uppskattade och fått fina utvärderingar. Föreningen planerar att genomföra ytterligare en sådan kurs under vårterminen 2025.

Svensk Trafikmedicinsk Förenings forskningsfonds resestipendium för trafikmedicinsk forskning år 2024

STMFF:s forskningsfond har beslutat utdela två resestipendier om 20 tusen kronor vardera. Mottagare är docent Hanna Persson, Göteborg, som får stipendiet för deltagande med presentation i Världskongressen i rehabilitering, maj 2024, i Vancouver, samt doktorand Marie Skyving, Karolinska institutet i Stockholm, för deltagande med presentation i två trafiksäkerhetskonferenser i Canada, juni 2024.