Författararkiv: Måns Thörnqvist

Årsmöte 2024

Årsmöte 2024

STMF´s årsmöte genomfördes den 26:e mars på Mobilitetscenter i Västra
Frölunda. Föreningens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse presenterades
och styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Till den nya styrelsen valdes Lars Englund som ordförande för en period av två år. Till
skattmästare valdes Ingrid Bolin och till sekreterare Johan Alinder, båda för en period av två
år. Till övriga ledamöter valdes Anna-Lena Andersson, Samantha Cundy-Blickfors,
Tania Dukic Willstrand, Marie Hasselberg och Helena Selander, alla för en period av ett år.
Till styrelsesuppleant valdes Ragnar Andersson för ett år.

Ulf Björnstig, som under flera år deltagit aktivt i styrelsearbetet och även varit STMF:s
ordförande, har på egen begäran lämnat styrelsen och avtackades på vederbörligt sätt. 

Efter de formella årsmötesförhandlingarna diskuterades en webenkät om läkares syn på
trafikmedicinska frågor inom specialiteterna allmänmedicin, neurologi, psykiatri och
rehabiliteringsmedicin som Lars Englund, Helena Selander och Per Henriksson från VTI
arbetat med. Anna-Lena Andersson redogjorde för en studie av suicid i transportsystemen
och Lars-Olof Sjöström presenterade ett arbete med kvalitetssäkring av snabbtester för
droganalys. 

Under eftermiddagen presenterades tre studier som genomförts eller var under arbete.
Marie Skyving presenterade en undersökning av medicinska faktorer hos omkomna äldre
bilförare. Jesper Sandin presenterade en undersökning av medicinska riskfaktorer hos äldre
bilförare. Åsa Forsman presenterade en undersökning av förekomst av alkohol, läkemedel och
illegala droger bland trafikdödade förare.

Protokoll årsmöte STMF 2024-03-26

Planerade kurser

Kurs i trafik- och körkortsmedicin 2025

STMF´s kurser i trafikmedicin har varit uppskattade och fått fina utvärderingar. Föreningen planerar att genomföra ytterligare en sådan kurs under vårterminen 2025.

Svensk Trafikmedicinsk Förenings forskningsfonds resestipendium för trafikmedicinsk forskning år 2024

STMFF:s forskningsfond har beslutat utdela två resestipendier om 20 tusen kronor vardera. Mottagare är docent Hanna Persson, Göteborg, som får stipendiet för deltagande med presentation i Världskongressen i rehabilitering, maj 2024, i Vancouver, samt doktorand Marie Skyving, Karolinska institutet i Stockholm, för deltagande med presentation i två trafiksäkerhetskonferenser i Canada, juni 2024.