Årsmöte 2022

STMF´s och STMFF´s årsmöten hölls den 23:e mars i Göteborg. Avgående styrelser beviljades ansvarsfrihet. Lars Englund återvaldes till ordförande för en period av två år. Johan Alinder valdes till ny sekreterare, likaledes för två år. Thomas Lekander valdes att kvarstå som kassör fram till sommaren 2022 i väntan på rekrytering av ny kassör. Anna Lena Andersson valdes till vetenskaplig sekreterare förr ett år. Till övriga ledamöter för en period av ett år valdes Ingrid Bolin, Samantha Cundy-Blickfors, Tania Dukic Willstrand och Helena Selander. Ulf Björnstig valdes till suppleant för ett år.

Protokoll årsmöte STMF 2022
Protokoll konstituerande möte STMF 2022-03-25
Protokoll konstituerande möte STMFF 2022-03-25