Kallelse till Årsmöte 2022

Årsmöte och konstituerande möte för STMF och STMFF fredagen 25/3 kl 15 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg. Efter dessa möten blir det tre spännande föredrag med trafikmedicinskt tema:

  • arbetsterapeut Paula Malinen– ”Vägen till körkort för ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning”,
  • med. kand. Linnea Anjemark, som talar om sitt projekt ”Skadehändelser i trafiken bland förare med MS och Parkinsons sjukdom”, och
  • doktorand Kajsa Emanuelsson  ”Hur tidiga varningar för utryckningsfordon kan stötta privatbilister i trafiken”.

Dagordningarna finns här nedan samt verksamhetsberättelsen för 2021. Mötet är öppet för alla STMF:s medlemmar. Vi arbetar med att få till en möjlighet att vara med i digital form också. Detaljer om detta publiceras senare.

Om du vill vara med, kan du anmäla det till ordförande Lars Englund på mailadress englund1@telia.com

Dagordning Årsmöte STMF 2022
STMF konstituerande möte 2022
Verksamhetsberättelse, STMF och STMFF 2021
Dagordning årsmöte STMFF 2022
STMFF konstituerande möte 2022