Styrelsen

Ordförande:
Lars Englund
Disputerad och specialist i allmänmedicin och tidigare chefsläkare på Transportstyrelsen/Vägverket/Trafiksäkerhetsverket. Arbetar som distriktsläkare i Borlänge 2 dagar i veckan och har fortsatt efter pensionen från Transportstyrelsen en del internationella uppdrag inom trafikmedicinen.

Sekreterare:
Birgitta Stener Setterwall
Specialist i allmänmedicin och tidigare överläkare vid Trafikmedicinska rådet i Borlänge. Arbetat som distriktsläkare i Värmland och Stockholm och som konsultläkare vid ett flertal länsstyrelser.

Kassör:
Thomas Lekander
Pensionerad trafiksäkerhetsanalytiker med förflutet inom Trafiksäkerhetsverket, Vägverket och Räddningsverket. Bor numera i Dalarö.

Vetenskaplig sekreterare:
Anna-Lena Andersson
Disputerad i kirurgisk ortopedi vid Sahlgrenska Akademin, socionom. Mångårig erfarenhet från arbete som kurator främst inom akutsjukvård. Arbetar nationellt som sakkunnig på Trafikverket på enheten för Trafiksäkerhet. Hon arbetar främst med suicidklassning och suicidprevention i transportsystemet.

Ledamöter:
Mats Lindkvist
Trafiksäkerhetsforskare verksam vid Traffic Safety Center North, Enheten för kirurgi, Umeå universitet. Ett av hans forskningsområden är fordonssäkerhet och säkerhetssystemens funktion. Han är också styrelseledamot i älgskadefonden (82 000 medlemmar) och har därmed också ett intresse av viltolyckor.

Helena Selander
Mångårig erfarenhet av körkortsmedicinska utredningar inom sjukvården. Arbetar numera som forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) i Göteborg.

Tania Dukic Willstrand
Teknisk Doktor, med forskningsområde inom säker mobilitet för äldre bilförare och det senaste cyklister. Hon jobbar som konsult på SWECO i Göteborg och har ett förflutet på VTI (Statens Väg och Transport forskningsinstitut).

Suppleanter:
Ingrid Bohlin
Leg. arbetsterapeut, verksamhetschef på Mobilitetscenter i Mölndal. Mobilitetscenter är en stiftelse där man utför körkortsmedicinska utredningar och utprovning av bilanpassning för personer med funktionsnedsättning.