Styrelsen

Ordförande:
Lars Englund
Disputerad och specialist i allmänmedicin och tidigare chefsläkare på Transportstyrelsen/Vägverket/Trafiksäkerhetsverket. Arbetar som distriktsläkare i Borlänge 2 dagar i veckan och har fortsatt efter pensionen från Transportstyrelsen en del internationella uppdrag inom trafikmedicinen.

Sekreterare:
Johan Alinder
Specialist i rehabiliteringsmedicin. Verksam vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping som ST-studierektor. Mångårig erfarenhet av hjärnskaderehabilitering och utveckling av metoder för trafikmedicinsk utredning efter hjärnskada.

Kassör:
Ingrid Bohlin
Leg. arbetsterapeut, verksamhetschef på Mobilitetscenter i Mölndal. Mobilitetscenter är en stiftelse där man utför körkortsmedicinska utredningar och utprovning av bilanpassning för personer med funktionsnedsättning.

Vetenskaplig sekreterare:
Anna-Lena Andersson
Disputerad i kirurgisk ortopedi vid Sahlgrenska Akademin, socionom. Mångårig erfarenhet från arbete som kurator främst inom akutsjukvård. Arbetar nationellt som sakkunnig på Trafikverket på enheten för Trafiksäkerhet. Hon arbetar främst med suicidklassning och suicidprevention i transportsystemet.

Övriga ledamöter:
Samantha Cundy-Blickfors
Specialist i allmänmedicin och distriktsläkare i Oskarshamn fram till 2016, därefter arbetat allt mer på Alkoholmottagningen i Oskarshamn med framför allt körkortsärenden.

Tania Dukic Willstrand
Trafiksäkerhetsforskare med mångårig erfarenhet inom beteende och säker mobilitet. VD för DuWill AB som jobbar främst med säkra och hållbara transporter. Hon är också styrelseledamot på NTF Väst och NTF nationellt.

Marie Hasselberg
Professor i folkhälsoepidemiologi och prefekt på Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet. Mångårig erfarenhet av epidemiologiska studier inom trafikområdet. Globalt forskningssamarbete inriktat på sårbara trafikanter och transportsystem i låg- och medelinkomstländer.

Helena Selander
Mångårig erfarenhet av körkortsmedicinska utredningar inom sjukvården. Arbetar numera som forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) i Göteborg.

Suppleanter:
Ragnar Andersson
Seniorprofessor i riskhantering vid Karlstads universitet. Disputerade1991 på en avhandling om arbetsolycksfall och efter detta fortsatt forska med bredare skadepreventiv inriktning. Forskning inom trafikområdet främst gällande oskyddade trafikanter, suicid inom transportsystemet samt policyfrågor kring nollvisioners utformning.