Styrelsen

Ordförande:
Lars Englund
Disputerad och specialist i allmänmedicin och tidigare chefsläkare på Transportstyrelsen/Vägverket/Trafiksäkerhetsverket. Arbetar som distriktsläkare i Borlänge 2 dagar i veckan och har fortsatt efter pensionen från Transportstyrelsen en del internationella uppdrag inom trafikmedicinen.

Sekreterare:
Birgitta Stener Setterwall
Specialist i allmänmedicin och tidigare överläkare vid Trafikmedicinska rådet i Borlänge. Arbetat som distriktsläkare i Värmland och Stockholm och som konsultläkare vid ett flertal länsstyrelser.

Kassör:
Thomas Lekander
Pensionerad trafiksäkerhetsanalytiker med förflutet inom Trafiksäkerhetsverket, Vägverket och Räddningsverket. Bor numera i Dalarö.

Vetenskaplig sekreterare:
Anna-Lena Andersson
Disputerad i kirurgisk ortopedi vid Sahlgrenska Akademin, socionom. Mångårig erfarenhet från arbete som kurator främst inom akutsjukvård. Arbetar nationellt som sakkunnig på Trafikverket på enheten för Trafiksäkerhet. Hon arbetar främst med suicidklassning och suicidprevention i transportsystemet.

Ledamöter:
Johan Ahlinder
Specialist i rehabiliteringsmedicin. Verksam vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping som ST-studierektor. Mångårig erfarenhet av hjärnskaderehabilitering och utveckling av metoder för trafikmedicinsk utredning efter hjärnskada.

Samantha Cundy-Blickfors
Specialist i allmänmedicin och distriktsläkare i Oskarshamn fram till 2016, därefter arbetat allt mer på Alkoholmottagningen i Oskarshamn med framför allt körkortsärenden.

Mats Lindkvist
Trafiksäkerhetsforskare verksam vid Traffic Safety Center North, Enheten för kirurgi, Umeå universitet. Ett av hans forskningsområden är fordonssäkerhet och säkerhetssystemens funktion. Han är också styrelseledamot i älgskadefonden (82 000 medlemmar) och har därmed också ett intresse av viltolyckor.

Helena Selander
Mångårig erfarenhet av körkortsmedicinska utredningar inom sjukvården. Arbetar numera som forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) i Göteborg.

Tania Dukic Willstrand
Trafiksäkerhetsforskare med mångårig erfarenhet inom beteende och säker mobilitet. VD för DuWill AB som jobbar främst med säkra och hållbara transporter. Hon är också styrelseledamot på NTF Väst och NTF nationellt.

Suppleanter:
Ingrid Bohlin
Leg. arbetsterapeut, verksamhetschef på Mobilitetscenter i Mölndal. Mobilitetscenter är en stiftelse där man utför körkortsmedicinska utredningar och utprovning av bilanpassning för personer med funktionsnedsättning.