Styrelsen

Ordförande:
Ulf Björnstig
Senior professor i kirurgi vid Umeå universitet, som slutat med klinisk verksamhet, men fortsätter att driva forskning och kursverksamhet. Forskningen har två huvudspår: trafiksäkerhet respektive katastrofmedicin. Ulf Björnstig var vetenskaplig sekreterare i STMF 1985-2009 och har varit trafik- säkerhetsdirektör i Vägverket åren 1998-2000.

Sekreterare:

Kassör:
Thomas Lekander
Pensionerad trafiksäkerhetsanalytiker med förflutet inom Trafiksäkerhetsverket, Vägverket och Räddningsverket. Bor numera i Dalarö.

Vetenskaplig sekreterare:
Jörgen Lundälv
Docent i trafikmedicin, Umeå Universitet, samt docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Han forskar bland annat på uppföljning, kontroll och skadeförebyggande studier av olika utryckningsfordon (ambulansfordon och polisfordon) i vägtrafiken.

Ledamöter:
Anna Anund:
Forskare vid VTI. Hennes huvudområden är bland annat trötthetsrelaterade olyckor och åtgärder för att minska risken med trötta förare i trafiken, samt säkerhet för barn som reser med skolskjuts.

Mats Lindkvist
Trafiksäkerhetsforskare verksam vid Traffic Safety Center North, Enheten för kirurgi, Umeå universitet. Ett av hans forskningsområden är fordonssäkerhet och säkerhetssystemens funktion. Han är också styrelseledamot i älgskadefonden (82 000 medlemmar) och har därmed också ett intresse av viltolyckor.

Birgitta Stener
Specialist i allmänmedicin och tidigare överläkare vid Trafikmedicinska rådet i Borlänge. Arbetat som distriktsläkare i Värmland och Stockholm och som konsultläkare vid ett flertal länsstyrelser.

Britt-Marie Stålnacke
Överläkare på Smärtrehab, Neurocentrum Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Är även adjungerad lektor vid Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet. Hon är professor i rehabiliteringsmedicin och ett av hennes specialistområden är behandling av långvariga smärttillstånd, bl a efter whiplashskador och traumatiska hjärnskador.

Måns Thörnqvist
Överläkare i neurologi vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Har mångårigt intresse av klinisk trafikmedicin och föreläser inom ämnet bland annat för läkarstudenterna vid Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionens efterutbildning för utlandsutbildade läkare. Är sakkunnig inom neurologi åt Transportstyrelsens sektion regler och trafikmedicin sedan 2014.

Suppleanter:
Ingrid Bohlin
Leg. arbetsterapeut, verksamhetschef på Mobilitetscenter i Mölndal. Mobilitetscenter är en stiftelse där man utför körkortsmedicinska utredningar och utprovning av bilanpassning för personer med funktionsnedsättning.

Maud Stenberg
Överläkare och specialist i Rehabiliteringsmedicin vid Neuro-Huvud-Hals Center, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Forskar om traumatiska hjärnskador och är kliniskt verksam inom neurorehabilitering efter förvärvad hjärnskada och ryggmärgsskada.

Presentation av styrelsen finns även som PDF, Presentation av styrelse 2017