Kategoriarkiv: Kurser

Genomförda kurser

Kurs i Trafik-och körkortsmedicin 14-16 maj 2018

STMF arrangerade för tredje gången kurs i Trafik- och Körkortsmedicin i ett soligt och sommarvarmt Sigtuna. Kursen var som tidigare år fulltecknad och arrangemanget mycket uppskattat. Flera nya föreläsare gjorde premiär, liksom att kursen hölls lunch till lunch över tre dagar, istället för som tidigare två heldagar. Kursutvärdering kommer snart läggas ut här, föreläsningsbilder finns nedan för nedladdning under tre månader.

Dag 1
13.00 – 13.15 Välkommen! Ulf Björnstig
13.15 – 13.45 Sjukdomar i trafiken, framtidsutsikter Lars Englund
13.45 – 14.15 Trafikmedicinens juridik, regelverk, läkarens roll och ansvar Sven Hultman
14.45 – 17.00 Demens/kognitiva störningar
Körkortsmedicinsk utredning
Trafik och läkemedel
Dorota Religa
Catarina Lundberg
Dag 2
08.00 – 10.00 Psykiska sjukdomar
Missbruk/beroendesjukdomar
ADHD, autism och psykisk utvecklingsstörning
Carl Granfors
10.30 – 11.15 Alkoholmarkörer Anders Helander
11.15 – 12.15 Neurologiska sjukdomar Måns Thörnqvist
13.15 – 14.00 Diabetes Andrea Demirtas
14.00 – 14.45 Trötthet i trafiken Göran Kecklund
15.15 – 16.00 Sömnapné Michael Lysdahl
Dag 3
08.00 – 08.45 Hjärt- och kärlsjukdomar Göran Kennebäck
08.45 – 09.15 Fysiska funktionsnedsättningar och anpassning i bil Maria Almberg
09.15 – 10.00 Traumatisk hjärnskada Maud Stenberg
10.30 – 11.15 Alkolås Lars Englund
11.15 – 12.00 Synstörningar Bertil Lindblom

Kurs i Trafik-och körkortsmedicin 18-19 maj 2016

Kursutvärdering: STMF enkät 2016 (002)

Whiplashseminarium 11-12/12 2014 Asker Norge

Ett 2-dagars whiplashseminariuem i Norge (Asker). Information om seminariet

Kurs i Trafik- och körkortsmedicin 20-21 maj 2014

STMF, Svensk Trafikmedicinsk Förening, anordnade den 20 maj 2014 en tvådagarskurs i Trafik- och körkortsmedicin, granskad av LIPUS. Kursen hölls i Sigtuna.

Deltagande föreläsare var: Föreläsare

I den bifogade länken nedan kan resultaten från deltagarnas kursutvärderingen ses. Den anger på en femgradig skala betyget för föredragsämnets vikt samt föredragshållarnas framförande.

Kursutvärdering STMFkurs_20Maj2014

Sammanfattande erfarenheter från kursen:

Som vi tidigare informerat om i Rundbrevet arrangerade STMF en tvådagarskurs i Trafik- och körkortsmedicin under två dagar i maj. Intresset för kursen var stort och den blev glädjande nog
fulltecknad! Kursen var granskad och godkänd av Lipus (Läkarnas institut för professionell utveckling i vården). 20 personer mötte upp på Sigtunahöjden där kursen hölls i internatform. Främst vände vi oss till färdiga specialister och intresserade ST-läkare. Förutom läkare med olika specialiteter deltog två läkare under utbildning, fyra konsultläkare vid Transportstyrelsen, en verksamhetsspecialist vid Transportstyrelsens körkortsavdelning samt två arbetsterapeuter och två psykologer, de senare verksamma vid körkortsmedicinska utredningsenheter.

Föreningens ordförande Ulf Björnstig hälsade alla välkomna. Därefter inledde Lars Englund, chefsläkare vid Sektion trafikmedicin på Transportstyrelsen, föreläsningsdelen och bidrog sedan under de två dagarna med information och synpunkter från myndighetens sida. Sven Hultman, jurist, tidigare vid Vägverket och Transportstyrelsen, talade om juridiska aspekter och läkarens specifika roll vid körkortsbedömningar.

Därefter följde föreläsningar om trafikmedicinska aspekter på olika sjukdomstillstånd. Föreläsarna tillhör landets främsta experter inom sina respektive specialiteter och många av dem ingår i Transportstyrelsens expertråd i särskilt komplicerade ärenden och vid dispensbedömningar.

Efter den första dagens föreläsningar bjöds på en guidad rundtur i Sigtunas gamla stadskärna. Under en av vårens vackraste kvällar och med utsikt över Mälarens vatten avnjöts sedan en gemensam middag.

Resultat av utvärderingar, Lipus´ och STMF´s egen, finns redovisade på hemsidan www.stmf.nu. Generellt fick kursarrangemanget och föreläsarnas presentationer mycket höga poäng. Internatet uppskattades som kursform. På minussidan angav några kursdeltagare att de önskat med tid för diskussion och att schemat upplevts något tidspressat.

Birgitta Stener, kursledare, styrelseledamot i föreningen