Kategoriarkiv: Kurser

Genomförda kurser

Kurs i trafik- och körkortsmedicin 22-24 maj 2023
STMF genomförde för fjärde gången en kurs i trafik- och körkortsmedicin vid Stora Brännbo i Sigtuna. Kursen var fulltecknad med 30 deltagare från hela landet. De flesta var läkare från verksamheter i allmänmedicin, geriatrik, företagshälsovård, psykiatri, beroendemedicin och rehabiliteringsmedicin. Två deltagare var arbetsterapeuter från trafikmedicinska enheter och två deltagare var utredare från Transportstyrelsen.
Kursen följde upplägget från tidigare kurstillfällen och avhandlade körkortsmedicinens juridik och praktiska frågor runt anmälan, intygsutfärdande etc. Trafikmedicinska aspekter på stora sjukdomsgrupper avhandlades : hjärt/kärlsjukdom, diabetes, stroke/TIA, demens, traumatisk hjärnskada, psykiska sjukdomar, ADHD/autism, beroendesjukdomar och neurologi. Kursen avslutades med gruppvis analys av några fallbeskrivningar.
Kursen fick genomgående mycket positiva omdömen i utvärderingen. Det framgick av utvärderingen att man i flera regioner saknar trafikmedicinska enheter och har små möjligheter att konsultera eller remittera vid svårbedömda ärenden.

Kurs i Trafik-och körkortsmedicin 14-16 maj 2018

STMF arrangerade för tredje gången kurs i Trafik- och Körkortsmedicin i ett soligt och sommarvarmt Sigtuna. Kursen var som tidigare år fulltecknad och arrangemanget mycket uppskattat. Flera nya föreläsare gjorde premiär, liksom att kursen hölls lunch till lunch över tre dagar, istället för som tidigare två heldagar.

Kurs i Trafik-och körkortsmedicin 18-19 maj 2016

Kurs i Trafik- och körkortsmedicin 20-21 maj 2014

STMF, Svensk Trafikmedicinsk Förening, anordnade den 20 maj 2014 en tvådagars, LIPUS-granskad kurs i Trafik- och körkortsmedicin i Sigtuna. Intresset var stort och kursen fulltecknades med 20 åhörare från hela landet. Främst vände vi oss till färdiga specialister och intresserade ST-läkare, men därutöver deltog fyra konsultläkare vid Transportstyrelsen, en verksamhetsspecialist vid Transportstyrelsens körkortsavdelning samt två arbetsterapeuter och två psykologer, de senare verksamma vid körkortsmedicinska utredningsenheter.

Generellt fick kursarrangemanget och föreläsarnas presentationer mycket höga poäng i utvärderingen.