Kategoriarkiv: Kurser

Kommande kurser (uppdaterad 2017-10-02)

Kurs i Trafik-och körkortsmedicin 14-16 maj 2018

OBS! Intresset för kommande kurs har glädjande varit mycket stort och i nuläget är kursen fulltecknad med ytterligare några personer på reservsplatslista!

Det är med stor glädje STMF kan hälsa intresserade välkomna till en ny kurs i Trafik- och körkortsmedicin våren 2018! Kursen, som varit mycket uppskattad då den hölls 2014 och 2016, kommer nästa gång att hållas 14-16 maj 2018 på konferensanläggningen Stora Brännbo, i Sigtuna. Preliminärt schema framgår nedan och är utformat som lunch-till-lunch, så deltagare i de flesta fall ska kunna resa till respektive från kursen utan extra övernattning. Kursplatserna är utökade jämfört med tidigare kurser som båda fulltecknades, men det kan vara värt att vara ute i god tid!

Kursen vänder sig i första hand till läkare under specialiseringstjänstgöring (ST) och färdiga specialister, men även andra yrkeskategorier är välkomna i mån av plats.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20170148).

Kontaktuppgifter till kursledningen:
Birgitta Stener, 070-7907471
Britt-Marie Stålnacke
Thomas Lekander, 070-6614319
Ingrid Bolin
Måns Thörnqvist

Föreläsare:

 • Christian Berne, prof. emeritus, Uppsala universitet, överläkare, Endokrin- och diabetessektionen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
 • Ulf Björnstig, ordförande i STMF, professor i kirurgi, Umeå universitet
 • Ingrid Bolin, arbetsterapeut, verksamhetschef, Mobilitetscenter, Mölndal
 • Lars Englund, chefsöverläkare, Sektion trafikmedicin, Transportstyrelsen, Borlänge
 • Karl Franklin, docent, Kirurgcentrum, Umeå
 • Carl Granfors, leg läk, specialist i psykiatri, Prima vuxenpsykiatri, Liljeholmen, Sthlm
 • Anders Helander, adj. professor i Beroendeforskning, Karolinska Institutet
 • Sven Hultman, jurist, tid. på Vägverket och Transportstyrelsen
 • Göran Kecklund, docent, Stressforskningsinstitutet, Stockholm Universitet
 • Göran Kennebäck, docent, överläkare, specialist i hjärtsjukdomar och allmän internmedicin, Karolinska Sjukhuset
 • Bertil Lindblom, professor vid Göteborgs universitet, överläkare, specialist i ögonsjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Catarina Lundberg, leg psykolog, MD, enhetschef Trafikmedicinskt centrum, Huddinge Sjukhus
 • Peder Rasmussen, docent, överläkare, Barnneuropsykiatriska vårdenheten, Drottning Silvias barn – och ungdomssjukhus, Östra sjukhuset, Göteborg
 • Dorota Religa, MD, specialist i geriatrik, överläkare, Trafikmedicinskt centrum, Huddinge Sjukhus
 • Britt-Marie Stålnacke, överläkare, Smärtrehab, Neurocentrum, Norrlands Universitetssjukhus. Professor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet
 • Måns Thörnqvist, överläkare, Neuro- Rehabkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

PRELIMINÄRT schema:

Dag 1
11.00 – 12.00 Samling och registrering
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.15 Välkommen! Ulf Björnstig
13.15 – 13.45 Sjukdomar i trafiken, framtidsutsikter Lars Englund
13.45 – 14.15 Trafikmedicinens juridik, regelverk, läkarens roll och ansvar Sven Hultman
14.15 – 14.45 Kaffe
14.45 – 15.30 Demens/kognitiva störningar Dorota Religa
15.30 – 16.15 Körkortsmedicinsk utredning Catarina Lundberg
16.15 – 17.00 Trafik och läkemedel Dorota Religa
17.00 – 17.30 Tid för frågor/diskussion
Dag 2
08.00 – 08.45 Psykiska sjukdomar Carl Granfors
08.45 – 09.30 Missbruk/beroendesjukdomar Carl Granfors
09.30 – 10.15 Alkoholmarkörer Anders Helander
10.15 – 10.45 Kaffe
10.45 – 11.30 Neurologiska sjukdomar Måns Thörnqvist
11.30 – 12.15 Traumatisk hjärnskada Britt-Marie Stålnacke
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.00 Diabetes Christian Berne
14.00 – 14.45 Trötthet i trafiken Göran Kecklund
14.45 – 15.15 Kaffe
15.15 – 16.00 Sömnapné Karl Franklin
16.00 – 16.30 Tid för frågor/diskussion
Dag 3
08.00 – 08.45 Hjärt- och kärlsjukdomar Göran Kennebäck
08.45 – 09.30 Synstörningar Bertil Lindblom
09.30 – 10.15 ADHD, autism och psykisk utvecklingsstörning Peder Rasmussen
10.15 – 10.45 Kaffe
10.45 – 11.15 Alkolås Lars Englund
11.15 – 11.45 Fysiska funktionsnedsättningar och anpassning i bil Ingrid Bolin
11.45 – 12. 15 Avslutning/utvärdering/utdelning av kursintyg
12.15 – 13.15 Lunch

Kursledningen hälsar er varmt välkomna!

Genomförda kurser

Kurs i Trafik-och körkortsmedicin 18-19 maj 2016

Kursutvärdering: STMF enkät 2016 (002)

Whiplashseminarium 11-12/12 2014 Asker Norge

Ett 2-dagars whiplashseminariuem i Norge (Asker). Information om seminariet

Kurs i Trafik- och körkortsmedicin 20-21 maj 2014

STMF, Svensk Trafikmedicinsk Förening, anordnade den 20 maj 2014 en tvådagarskurs i Trafik- och körkortsmedicin, granskad av LIPUS. Kursen hölls i Sigtuna.

Deltagande föreläsare var: Föreläsare

I den bifogade länken nedan kan resultaten från deltagarnas kursutvärderingen ses. Den anger på en femgradig skala betyget för föredragsämnets vikt samt föredragshållarnas framförande.

Kursutvärdering STMFkurs_20Maj2014

Sammanfattande erfarenheter från kursen:

Som vi tidigare informerat om i Rundbrevet arrangerade STMF en tvådagarskurs i Trafik- och körkortsmedicin under två dagar i maj. Intresset för kursen var stort och den blev glädjande nog
fulltecknad! Kursen var granskad och godkänd av Lipus (Läkarnas institut för professionell utveckling i vården). 20 personer mötte upp på Sigtunahöjden där kursen hölls i internatform. Främst vände vi oss till färdiga specialister och intresserade ST-läkare. Förutom läkare med olika specialiteter deltog två läkare under utbildning, fyra konsultläkare vid Transportstyrelsen, en verksamhetsspecialist vid Transportstyrelsens körkortsavdelning samt två arbetsterapeuter och två psykologer, de senare verksamma vid körkortsmedicinska utredningsenheter.

Föreningens ordförande Ulf Björnstig hälsade alla välkomna. Därefter inledde Lars Englund, chefsläkare vid Sektion trafikmedicin på Transportstyrelsen, föreläsningsdelen och bidrog sedan under de två dagarna med information och synpunkter från myndighetens sida. Sven Hultman, jurist, tidigare vid Vägverket och Transportstyrelsen, talade om juridiska aspekter och läkarens specifika roll vid körkortsbedömningar.

Därefter följde föreläsningar om trafikmedicinska aspekter på olika sjukdomstillstånd. Föreläsarna tillhör landets främsta experter inom sina respektive specialiteter och många av dem ingår i Transportstyrelsens expertråd i särskilt komplicerade ärenden och vid dispensbedömningar.

Efter den första dagens föreläsningar bjöds på en guidad rundtur i Sigtunas gamla stadskärna. Under en av vårens vackraste kvällar och med utsikt över Mälarens vatten avnjöts sedan en gemensam middag.

Resultat av utvärderingar, Lipus´ och STMF´s egen, finns redovisade på hemsidan www.stmf.nu. Generellt fick kursarrangemanget och föreläsarnas presentationer mycket höga poäng. Internatet uppskattades som kursform. På minussidan angav några kursdeltagare att de önskat med tid för diskussion och att schemat upplevts något tidspressat.

Birgitta Stener, kursledare, styrelseledamot i föreningen

Kurs i bilkörningsförmåga vid neurologisk sjukdom HT 2014

STMF informerar om en extern kurs. I samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet och Mobilitetscenter Göteborg ges under hösten 2014 en 7,5p kurs. Kursen heter ”Bilkörningsförmåga vid neurologisk sjukdom och hjärnskada” . Anmälan skall göras senast 15Maj 2014.