Hur blir jag medlem?

Medlemskap i STMF är öppet för alla och således inte enbart för läkare. I medlemskretsen finns bland andra tekniker, psykologer, pedagoger och forskare inom olika områden. Genom att bli medlem i STMF och delta i föreningens arrangemang får Du i en multidisciplinär verksamhet ta del av en inspirerande och värdefull intressegemenskap och många kollegiala kontakter.

Medlem blir Du enklast genom att kontakta kassören Thomas Lekander, eller 070-661 43 19.
Medlemsavgiften är 150 kr/år för privatpersoner och 300 kr/år för organisationer. Medlemsavgiften betalas till STMFs plusgirokonto 27 98 59-3.

Genom att bli medlem gör Du en insats för allas säkerhet i trafiken. En stark organisation med många medlemmar har möjlighet att påverka i frågor rörande trafiksäkerheten.