Hur blir jag medlem?

Medlemskap i STMF är öppet för alla och således inte enbart för läkare. I medlemskretsen finns bland andra tekniker, psykologer, pedagoger och forskare inom olika områden. Genom att bli medlem i STMF och delta i föreningens arrangemang får Du i en multidisciplinär verksamhet ta del av en inspirerande och värdefull intressegemenskap och många kollegiala kontakter.

Medlem blir Du enklast genom att kontakta kassören Ingrid Bolin, FO Petersons gata 24, 421 31 Västra Frölunda, telefon 072-575 21 22, epost ingrid@mobilitetscenter.se.
Medlemsavgiften är 150 kr/år för privatpersoner och 300 kr/år för organisationer. Medlemsavgiften betalas till STMFs bankgironummer: 5916-7957 eller Swishnummer: 1236951859.

Genom att bli medlem gör Du en insats för allas säkerhet i trafiken. En stark organisation med många medlemmar har möjlighet att påverka i frågor rörande trafiksäkerheten.