Årsmöte 2024

Svensk Trafikmedicinsk Förening kommer att ha årsmöte tisdagen den 26/3 på Mobilitetscenter i Västra Frölunda. Årsmötet hålls på förmiddagen och påbörjas 0900. Föreningen bjuder närvarande medlemmar på lunch och under eftermiddagen kommer ett antal presentationer att hållas av tillfrågade föredragshållare. Det fullständiga programmet kommer att presenteras i nästa rundbrev. Anmälan sker till ingrid@mobilitetscenter.se senast fredag 22/3 för att vara säker på att få lunch.

Handlingar till årsmötet

Verksamhetsberättelse för 2023 v 240308

Dagordning Årsmöte STMF 2024

Dagordning konstituerande möte STMF 2024

STMF Valberedningens förslag 2024