Om föreningen

Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF) bildades 1963 och blev 1968 antagen som Svenska Läkaresällskapets sektion för trafikmedicin.

STMF är representerat i bl.a.

  • Stiftelsen Frykcenter som driver aktiveringshem för trafikskadade
  • Nordisk Trafikmedicinsk Förening
  • International Traffic Medicine Association (ITMA) – tidigare Association for Accident and Traffic Medicine (IAATM), som har officiella relationer till Världs-hälsoorganisationen (WHO)