Om föreningen

Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF) bildades 1963 och blev 1968 antagen som Svenska Läkaresällskapets sektion för trafikmedicin.

Vi är en ideell förening dedikerad till trafiksäkerhetens främjande, till vilken alla trafiksäkerhets- intresserade personer är välkomna. Föreningens verksamhet bygger på frivilliga insatser från medlemmarna och föreningen utgör en inspirerande och värdefull intressegemenskap för trafikmedicinska frågor.

STMF har också en forskningsfond som årligen delar ut pris och eller stipendium till välförtjänta personer som gjort väsentliga insatser inom det trafikmedicinska området.
International Traffic Medicine Association är den trafikmedicinska världsorganisationen som vartannat år ordnar världskongresser runt om i världen, till vilken många medlemmar också är associerade.

Alla medlemmar välkomnas till föreningens verksamhet där möjlighet ges att exponera egna idéer, aktiviteter etc. som föreningen kan delta i eller utveckla. Trots att föreningen inte tillhör någon av de större så ger vår funktion som remissorgan för departement, myndigheter och Svenska Läkaresällskapet möjligheter att påverka beslutsfattare i trafikmedicinska och trafiksäkerhetsmässiga frågor.

STMF är representerat i bl.a.

  • Stiftelsen Frykcenter som driver aktiveringshem för trafikskadade
  • Nordisk Trafikmedicinsk Förening
  • International Traffic Medicine Association (ITMA) – tidigare Association for Accident and Traffic Medicine (IAATM), som har officiella relationer till Världs-hälsoorganisationen (WHO)

Ulf Björnstig
fd. ordförande