Svensk Trafikmedicinsk Förenings forskningsfonds resestipendium för trafikmedicinsk forskning år 2024

STMFF:s forskningsfond har beslutat utdela två resestipendier om 20 tusen kronor vardera. Mottagare är docent Hanna Persson, Göteborg, som får stipendiet för deltagande med presentation i Världskongressen i rehabilitering, maj 2024, i Vancouver, samt doktorand Marie Skyving, Karolinska institutet i Stockholm, för deltagande med presentation i två trafiksäkerhetskonferenser i Canada, juni 2024.