Remissvar om ändring i medicinska föreskrifter

Svensk Trafikmedicinsk Förening har lämnat följande yttrande över Transportstyrelsens förslag till förändring av ”Föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort mm.

Remissvar 2023-11-05