Planerade kurser

Kurs i trafik- och körkortsmedicin 2025

STMF´s kurser i trafikmedicin har varit uppskattade och fått fina utvärderingar. Föreningen planerar att genomföra ytterligare en sådan kurs under vårterminen 2025.