Författararkiv: Anders Ydenius

Utlysning av stipendium för trafikmedicinsk forskning 2016

Observera att sista ansökningsdatum passerats!

Forskningsfonden utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris eller resestipendium

Fonden avser i år att ge stöd till resestipendium på 10 000 kr och ett annat stipendium/pris på 25 000 kr. Bedömningen genomförs av STMFF:s styrelse och baseras på kvaliteten på ansökan. Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) har som huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och verksamhet inom trafikmedicin samt:

  1. ur stiftelsen utdela pris till personer som inom det trafikmedicinska området gjort synnerligen värdefulla insatser.
  2. utdela stipendier vars användning skall främja sökandes och trafikmedicinens utveckling, samt
  3. lämna bidrag till särskilda projekt som är av särskilt trafikmedicinskt värde.

Läs mer här: utlysning-stmff-2016_2017

SLS forskningsstiftelse

Observera att sista ansökningsdatum passerats!

Ansökan från SLS forskningsstiftelse görs på SLS hemsida. Den 1 december startar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder. Sökande ska vara medlem i SLS ansökningsåret (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska man vara medlem i NSCMID).

Nytt 2017: Från och med den 1 januari 2017 kommer det att krävas klinisk relevans för att beviljas resebidrag från Svenska Läkaresällskapet.

Från och med 2017 återinförs kravet på medlemskap även året innan ansökan om resebidrag,
post doc-stipendier och projektanslag. För att vara behörig att söka medel 2017 krävs alltså
medlemskap även under 2016.

 

Ansökningsperiod 1 december – 1 februari för:
– Svenska Läkaresällskapets projektanslag för medicinsk forskning
– Svenska Läkaresällskapets Post doc-stipendier för medicinsk forskning
– Bengt Ihres Fond (vetenskaplig forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi) – Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
– Björklunds fond (för forskning om ALS och liknande/besläktade neurologiska sjukdomar) – Projektanslag
– Cronqvists stiftelse (medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentos och i andra hand övriga ögonsjukdomar) – Projektanslag
– Gastroenterologisk Forskningsfond (medicinsk forskning inom gastroenterologi) – Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
– Paul Frenckners Fond (forskning rörande öron- näs- och hals-sjukdomar) – Resebidrag till forskningsvistelse
– SSAC foundation (research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotical or antiparasitical agents) – Research grant or travel grant. Applicants must be members of NSCMID

SLS post doc-stipendium kan enbart sökas för vistelse vid utländsk institution. Stipendiet kan sökas för minst tre och högst tolv månader per ansökningstillfälle och kan erhållas maximalt två gånger per sökande

 

SLS post doc-stipendier

Observera att sista ansökningsdatum passerats!

Vetenskapliga fonder
Svenska Läkaresällskapet förvaltar mer än 130 stiftelser som ger medlemmar möjlighet att söka stöd för medicinsk forskning inom många olika specialiteter. SLS har på senare år även övertagit ett antal stiftelser som tidigare legat under Socialstyrelsen. Under verksamhetsåret delades sammanlagt drygt 26 miljoner kronor ut i form av Läkaresällskapets projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag. Därutöver delades det även ut projektanslag och resebidrag från våra specialfonder.

Ansökningsperioden är 1dec. 2014 – 1 feb. 2015 och information om ansökningsförfarande hittar du här.

Genomförda kurser

Kurs i Trafik-och körkortsmedicin 14-16 maj 2018

STMF arrangerade för tredje gången kurs i Trafik- och Körkortsmedicin i ett soligt och sommarvarmt Sigtuna. Kursen var som tidigare år fulltecknad och arrangemanget mycket uppskattat. Flera nya föreläsare gjorde premiär, liksom att kursen hölls lunch till lunch över tre dagar, istället för som tidigare två heldagar. Kursutvärdering kommer snart läggas ut här, föreläsningsbilder finns nedan för nedladdning under tre månader.

Dag 1
13.00 – 13.15 Välkommen! Ulf Björnstig
13.15 – 13.45 Sjukdomar i trafiken, framtidsutsikter Lars Englund
13.45 – 14.15 Trafikmedicinens juridik, regelverk, läkarens roll och ansvar Sven Hultman
14.45 – 17.00 Demens/kognitiva störningar
Körkortsmedicinsk utredning
Trafik och läkemedel
Dorota Religa
Catarina Lundberg
Dag 2
08.00 – 10.00 Psykiska sjukdomar
Missbruk/beroendesjukdomar
ADHD, autism och psykisk utvecklingsstörning
Carl Granfors
10.30 – 11.15 Alkoholmarkörer Anders Helander
11.15 – 12.15 Neurologiska sjukdomar Måns Thörnqvist
13.15 – 14.00 Diabetes Andrea Demirtas
14.00 – 14.45 Trötthet i trafiken Göran Kecklund
15.15 – 16.00 Sömnapné Michael Lysdahl
Dag 3
08.00 – 08.45 Hjärt- och kärlsjukdomar Göran Kennebäck
08.45 – 09.15 Fysiska funktionsnedsättningar och anpassning i bil Maria Almberg
09.15 – 10.00 Traumatisk hjärnskada Maud Stenberg
10.30 – 11.15 Alkolås Lars Englund
11.15 – 12.00 Synstörningar Bertil Lindblom

Utvärdering av arrangerad kurs maj 2018

Föredragshållare Ämne Vikt Framförande
Ulf Björnstig STMF ordf. anförande 3,9 4,3
Lars Englund Sjukdomar i trafiken 4,7 4,6
Sven Hultman Trafikmedicinens juridik 4,6 4,0
Dorota Religa Demens, kognitiva störningar 4,8 4,1
Catarina Lundberg Körkortsmedicinska utredningar 4,7 4,1
Dorota Religa Trafik och läkemedel 4,5 4,1
Carl Granfors Psykiska sjuhdomar 4,7 4,7
Carl Granfors ADHD/autism/utv.störning 4,7 4,7
Carl Granfors Missbruk/beroendesjukdomar 4,7 4,6
Anders Helander Alkoholmarkörer 4,7 4,7
Måns Thörnqvist Neurologiska sjukdomar 4,8 4,6
Andrea Demirtas Diabetes 4,5 3,9
Göran Kecklund Trötthet i trafiken 4,6 4,2
Michael Lysdahl Sömnapné 4,7 4,5
Göran Kennebäck Hjärt-och kärlsjukdomar 4,6 4,2
Maria Almberg Fysiska funktionsnedsättningar 4,5 4,4
Maud Stenberg Traumatisk hjärnskada 4,5 4,1
Lars Englund Alkolås 4,7 4,4
Bertil Lindblom Synstörningar 4,7 4,5

Kurs i Trafik-och körkortsmedicin 18-19 maj 2016

Kursutvärdering: STMF enkät 2016 (002)

Kurs i Trafik- och körkortsmedicin 20-21 maj 2014

STMF, Svensk Trafikmedicinsk Förening, anordnade den 20 maj 2014 en tvådagars, LIPUS-granskad kurs i Trafik- och körkortsmedicin i Sigtuna. Intresset var stort och kursen fulltecknades med 20 åhörare från hela landet. Främst vände vi oss till färdiga specialister och intresserade ST-läkare, men därutöver deltog fyra konsultläkare vid Transportstyrelsen, en verksamhetsspecialist vid Transportstyrelsens körkortsavdelning samt två arbetsterapeuter och två psykologer, de senare verksamma vid körkortsmedicinska utredningsenheter.

Generellt fick kursarrangemanget och föreläsarnas presentationer mycket höga poäng i utvärderingen, se nedan.

Deltagande föreläsare var: Föreläsare

Resultat från deltagarnas kursutvärderingen på en femgradig skala, dels betyget för föredragsämnets vikt dels föredragshållarnas framförande.

Kursutvärdering STMFkurs_20Maj2014