Genomförda kurser

Kurs i trafik- och körkortsmedicin 22-24 maj 2023
STMF genomförde för fjärde gången en kurs i trafik- och körkortsmedicin vid Stora Brännbo i Sigtuna. Kursen var fulltecknad med 30 deltagare från hela landet. De flesta var läkare från verksamheter i allmänmedicin, geriatrik, företagshälsovård, psykiatri, beroendemedicin och rehabiliteringsmedicin. Två deltagare var arbetsterapeuter från trafikmedicinska enheter och två deltagare var utredare från Transportstyrelsen.
Kursen följde upplägget från tidigare kurstillfällen och avhandlade körkortsmedicinens juridik och praktiska frågor runt anmälan, intygsutfärdande etc. Trafikmedicinska aspekter på stora sjukdomsgrupper avhandlades : hjärt/kärlsjukdom, diabetes, stroke/TIA, demens, traumatisk hjärnskada, psykiska sjukdomar, ADHD/autism, beroendesjukdomar och neurologi. Kursen avslutades med gruppvis analys av några fallbeskrivningar.
Kursen fick genomgående mycket positiva omdömen i utvärderingen. Det framgick av utvärderingen att man i flera regioner saknar trafikmedicinska enheter och har små möjligheter att konsultera eller remittera vid svårbedömda ärenden.