Genomförda kurser

Kurs i Trafik-och körkortsmedicin 14-16 maj 2018

STMF arrangerade för tredje gången kurs i Trafik- och Körkortsmedicin i ett soligt och sommarvarmt Sigtuna. Kursen var som tidigare år fulltecknad och arrangemanget mycket uppskattat. Flera nya föreläsare gjorde premiär, liksom att kursen hölls lunch till lunch över tre dagar, istället för som tidigare två heldagar. Kursutvärdering kommer snart läggas ut här, föreläsningsbilder finns nedan för nedladdning under tre månader.

Dag 1
13.00 – 13.15 Välkommen! Ulf Björnstig
13.15 – 13.45 Sjukdomar i trafiken, framtidsutsikter Lars Englund
13.45 – 14.15 Trafikmedicinens juridik, regelverk, läkarens roll och ansvar Sven Hultman
14.45 – 17.00 Demens/kognitiva störningar
Körkortsmedicinsk utredning
Trafik och läkemedel
Dorota Religa
Catarina Lundberg
Dag 2
08.00 – 10.00 Psykiska sjukdomar
Missbruk/beroendesjukdomar
ADHD, autism och psykisk utvecklingsstörning
Carl Granfors
10.30 – 11.15 Alkoholmarkörer Anders Helander
11.15 – 12.15 Neurologiska sjukdomar Måns Thörnqvist
13.15 – 14.00 Diabetes Andrea Demirtas
14.00 – 14.45 Trötthet i trafiken Göran Kecklund
15.15 – 16.00 Sömnapné Michael Lysdahl
Dag 3
08.00 – 08.45 Hjärt- och kärlsjukdomar Göran Kennebäck
08.45 – 09.15 Fysiska funktionsnedsättningar och anpassning i bil Maria Almberg
09.15 – 10.00 Traumatisk hjärnskada Maud Stenberg
10.30 – 11.15 Alkolås Lars Englund
11.15 – 12.00 Synstörningar Bertil Lindblom

Utvärdering av arrangerad kurs maj 2018

Föredragshållare Ämne Vikt Framförande
Ulf Björnstig STMF ordf. anförande 3,9 4,3
Lars Englund Sjukdomar i trafiken 4,7 4,6
Sven Hultman Trafikmedicinens juridik 4,6 4,0
Dorota Religa Demens, kognitiva störningar 4,8 4,1
Catarina Lundberg Körkortsmedicinska utredningar 4,7 4,1
Dorota Religa Trafik och läkemedel 4,5 4,1
Carl Granfors Psykiska sjuhdomar 4,7 4,7
Carl Granfors ADHD/autism/utv.störning 4,7 4,7
Carl Granfors Missbruk/beroendesjukdomar 4,7 4,6
Anders Helander Alkoholmarkörer 4,7 4,7
Måns Thörnqvist Neurologiska sjukdomar 4,8 4,6
Andrea Demirtas Diabetes 4,5 3,9
Göran Kecklund Trötthet i trafiken 4,6 4,2
Michael Lysdahl Sömnapné 4,7 4,5
Göran Kennebäck Hjärt-och kärlsjukdomar 4,6 4,2
Maria Almberg Fysiska funktionsnedsättningar 4,5 4,4
Maud Stenberg Traumatisk hjärnskada 4,5 4,1
Lars Englund Alkolås 4,7 4,4
Bertil Lindblom Synstörningar 4,7 4,5

Kurs i Trafik-och körkortsmedicin 18-19 maj 2016

Kursutvärdering: STMF enkät 2016 (002)

Kurs i Trafik- och körkortsmedicin 20-21 maj 2014

STMF, Svensk Trafikmedicinsk Förening, anordnade den 20 maj 2014 en tvådagars, LIPUS-granskad kurs i Trafik- och körkortsmedicin i Sigtuna. Intresset var stort och kursen fulltecknades med 20 åhörare från hela landet. Främst vände vi oss till färdiga specialister och intresserade ST-läkare, men därutöver deltog fyra konsultläkare vid Transportstyrelsen, en verksamhetsspecialist vid Transportstyrelsens körkortsavdelning samt två arbetsterapeuter och två psykologer, de senare verksamma vid körkortsmedicinska utredningsenheter.

Generellt fick kursarrangemanget och föreläsarnas presentationer mycket höga poäng i utvärderingen, se nedan.

Deltagande föreläsare var: Föreläsare

Resultat från deltagarnas kursutvärderingen på en femgradig skala, dels betyget för föredragsämnets vikt dels föredragshållarnas framförande.

Kursutvärdering STMFkurs_20Maj2014