Rundbrev nr 1 2023

Här kommer årets första rundbrev samt kallelse till föreningens årsmöte. På rundbrevets sista sida finns information om hur medlemsavgiften för 2023 kan betalas in för de som ännu inte hunnit göra detta.

Rundbrev 1 2023