Remissvar på nya förskrifter diabetes (TSFS 2020-100)

Remissvar på förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2020-100).
STMF-s remissvar diabetes