Årsmöte 2021

STMFs årsmöte utlyses till fredagen 26/3 kl 15-16, med möjlighet till förlängning om inte alla frågor hinns med. Mötet blir via Skype och den som vill deltaga kan höra av sig till Helena Selander för att få inloggningsinformation Helena.Selander@vti.se

Alla medlemmar i STMF är välkomna att delta!

En viktig punkt på dagordningen är att godkänna det ekonomiska bokslutet för STMF och också för vår forskningsfond STMFF. Dessa bägge finns som bilagor till verksamhetsberättelsen.

Lars Englund, ordförande