Utlysning av forskningsmedel från Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet

Varje timme dygnet runt görs i runda tal 500 rattfulla körningar i Sverige. Varje år sker meningslösa dödsfall och många skadas svårt. Mycket forskning och kraftfulla åtgärder krävs för att lösa problemen kring rattfylleri och för att höja trafiksäkerheten.

Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet har funnits sedan 1981 och stödjer viktig forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.

Ansökan om forskningsmedel 2020
Forskare som är intresserade av att arbeta inom något område med anknytning till fondens ändamål är välkomna att sända in ansökningar om anslag till projekt. Ansökan skall skickas senast den 30 september 2020.

Ansökan ska innehålla:
• Kortfattad men tydlig beskrivning av projektet med dess syfte och uppläggning

• Tidsplan. Ansökan kan beviljas för en tid av högst tre år.
• Sökt belopp med kostnadsspecifikation och angivande av ev. andra sökta medel

• Meritförteckning

Ansökan skickas på särskild blankett senast den 30 september 2020 till:

1. Epost fonden@mhf.se
2. Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet, Lars Olov Sjöström

Byängsgränd 8, 120 40 Årsta

Beslut om forskningsmedel från fonden fattas en gång per år av stiftelsens styrelse, senast under oktober månad. Villkoren för beviljade forskningsprojekt regleras i ett särskilt kontrakt mellan stiftelsen och anslagsmottagaren.

Information om fonden och blankett för ansökan

https://www.mhf.se/om-mhf/forskning-och-fond/trafikforskare-valkomnas/

Frågor
Lars Olov Sjöström, fondens ordförande och handläggare

Telefon 070-697 00 22, e-post: lars.olov.sjostrom@mhf.se