Utlysning av stipendium för trafikmedicinsk forskning 2017

Observera att sista ansökningsdatum passerats!

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) har som huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och verksamhet inom trafikmedicin, samt:

  1. ur stiftelsen utdela pris till personer som inom det trafikmedicinska området gjort synnerligen värdefulla insatser.
  2. utdela stipendier vars användning skall främja sökandes och trafikmedicinens utveckling, samt
  3. lämna bidrag till särskilda projekt som är av särskilt trafikmedicinskt värde.

Forskningsfonden utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris eller resestipendium, Fonden avser i år att ge stöd till resestipendium (10 000 kr) och ett annat stipendium/pris (25 000 kr). Bedömningen genomförs av STMFF:s styrelse och baseras på kvaliteten på ansökan. Stipendiet kan sökas av medicinsk personal och andra knutna till sjukvården, eller av forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedicinska området.

Ansökan ska innehålla följande delar:

  1. sökandes namn, e-post, titel, adress, arbetsplats och telefonnummer,
  2. sökandes CV,
  3. om ansökan gäller ett pris/stipendium anges de arbeten som ligger till grund för ansökan
  4. om ansökan gäller resestipendium: vad är ändamålet med resan, kostnader och om den sökande har fått annat bidrag till resan.

Ansökan får vara maximalt 2 sidor, plus CV, och ska ha inkommit senast den 30 november 2017 till professor Göran Kecklund, ordförande inom STMFF. Skicka ansökan med e-post: goran.kecklund@su.se.

Beslut om vilka som erhållit pris/stipendium presenteras på VTI Transportforum 10–11 jan 2018 där också utdelning av pris/stipendium sker.

För mer information om STMF och STMFF, se www.stmf.nu. För mer information om utlysningen kan du kontakta STMFF:s ordförande professor Göran Kecklund (e-post: goran.kecklund@su.se).