SLS-Svenska Läkaresällskapet

 Under 2016 genomför Svenska Läkaresällskapet en kampanj för att rekrytera fler medlemmar. Vi vill uppmärksamma er på att ni som medlem i vår sektion inte per automatik är medlem i SLS. Vi uppmanar er därför att aktivt ansöka om medlemskap även i moderföreningen.

Enligt stadgarna för SLS sektioner gäller att styrelsemedlemmar

ska, och övriga medlemmar bör vara medlemmar i Läkaresällskapet och en betydligt högre anslutningsgrad behövs. Vårt röstmandat i SLS fullmäktigemöte baseras på antalet medlemmar som även är medlem i SLS.

Ju fler vi är desto större blir vår möjlighet att påverka, samtidigt som vi är med och stärker Läkaresällskapets viktiga roll som den oberoende, vetenskapliga organisationen inom svensk hälso- och sjukvård.

Bli medlem i Svenska Läkaresällskapet och stärk vår professions röst i samhället!

 

Kampanjannons_final_sektion_utfall