STMF Forskningsfond (STMFF)

Utlysning av stipendium för trafikmedicinsk forskning

Forskningsfonden utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris eller resestipendium. Fonden har i år möjlighet att ge stöd till ett resestipendium (10 000 kr) och ett annat stipendium/pris (25 000 kr). Bedömningen genomförs av STMFF:s styrelse och baseras på kvaliteten på ansökan.

Stipendiet kan sökas av medicinsk personal och andra knutna till sjukvården, eller av forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedicinska området.

Ansökan ska ha inkommit senast den 30 november 2016 till docent Anna Anund, sekreterare
inom STMF. Skicka ansökan med e-post: anna.anund@vti.se För mer info, se bifogad pdf. utlysning-stmff-2016_2017

 

___________________________________________________________________________________________________

Forskningsfonden har som huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och verksamhet inom trafikmedicin samt

  1. ur stiftelsen utdela pris till personer som inom det trafikmedicinska området gjort synnerligen värdefulla insatser, för att användas till egen utbildning
  2. utdela stipendier vars användning skall främja trafikmedicinens utveckling
  3. lämna bidrag till särskilda projekt som Svensk Trafikmedicinsk Förening inte kan genomföra inom ramen för sin ordinarie verksamhet och som är av särskilt trafikmedicinskt värde.

Trafikmedicin får allt större betydelse. Forskningen är multidisciplinär och tvärprofessionell. Forskningens resultat har ofta direkt stor betydelse för människors hälsa. Stipendiet kan sökas av läkare eller andra sjukvådsanknutna personer som redovisat ett eller flera betydelsefulla arbeten inom det trafikmedicinska området.

För mer information om STMF och STMFF, se www.stmf.nu. För mer information om utlysningen kan du kontakta STMFF:s ordförande:

Docent Maria Krafft, Folksam
maria.krafft@trafikverket.se