Ordföranden har ordet

Jag, Lars Englund, blev vid årsmötet i Stockholm 21 mars 2019 vald till ny ordförande i STMF efter avgående Ulf Björnstig. Jag har inte tidigare varit aktiv inom STMF:s ledning, även om jag varit betalande medlem i ”alla år”. Jag har tänkt att det varit klokt att jag som myndighetsperson har kunnat hålla isär föreningens vetenskapliga och drivande roll från den mer formella inom den statliga myndigheten och vid behov kunnat vara neutral i situationer där det handlat om att kunna ge ekonomiskt stöd till föreningens arbete med forskningsprojekt och annat. STMF:s roll som remissinstans har från myndighetens perspektiv varit ovärderlig och har kunnat ge en fri blick på vad som är trafikmedicinskt klokt i nya föreskrifter och andra beslut.

Jag har arbetat med trafikmedicinska frågor på den centrala myndighetsnivån i cirka 30 år. Först på Trafiksäkerhetsverket till 1993, sedan på Vägverket och nu senast på Transportstyrelsen. Större delen av tiden har jag varit chefsläkare, det vill säga medicinskt ledningsansvarig för de trafikmedicinska frågorna på respektive myndighet. Från årsskiftet har jag med ålderns rätt (68) avgått med pension från Transportstyrelsen och har efter förfrågan från valberedningen och efter moget övervägande tackat ja till hedersuppdraget att bli STMF:s ordförande.

Min medicinska bakgrund är annars allmänmedicinen och jag har större delen av åren på myndigheterna arbetat en dag i veckan på den vårdcentral i Borlänge jag varit trogen. Efter min pensionering från Transportstyrelsen har jag ökat på det jobbet till 2 dagar i veckan och trivs mycket bra med det. Jag har där min beskärda del av komplicerade läkarintyg för körkort. Inte minst när det handlar om beroende och missbruk.

Jag disputerade år 2000 på institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap (Allmänmedicin) i Uppsala. Avhandlingen handlade om läkares sjukskrivningspraxis och attityder kring sjukskrivning. Inom det området är jag också fortsatt aktiv med utbildningsinsatser för kollegor. Jag har handlett en allmänläkarkollega till disputation och flera andra till mindre arbeten, dock inget inom det trafikmedicinska området. Mina vetenskapliga publikationer här är sparsamma men en del artiklar i Läkartidningen finns. Och som medförfattare var jag redan 1997 med i en mycket citerad artikel som heter ”Dementia and driving: an attempt at consensus”.

Mina kunskaper på det område där min företrädare Ulf Björnstig är mästare är begränsade och mitt trafikmedicinska intresse är fokuserat kring medicinsk lämplighet för innehav av körkort men jag har stor respekt för det viktiga trafiksäkerhetsarbete som handlar om post-crash-fasen.

Jag är för närvarande ordförande i en europeisk arbetsgrupp inom CIECA ( https://www.cieca.eu/ ) som jämför olika länders regler och praxis på området ”Medical Driver Fitness” och har i många år varit aktiv inom den internationella trafikmedicinska organisationen ITMA ( https://www.trafficmedicine.org/ ) och också varit denna organisations president under 5 år. Nu är jag sekreterare där. Vi planerar nästa världskongress i Shanghai 2020.

Jag kommer att kalla STMF:s styrelse till styrelsemöten via Skype ungefär en gång per månad. Inte minst behöver vi samla alla goda krafter för att arbeta med nästa trafikmedicinska kurs på Stora Brännbo i Sigtuna som kommer att gå av stapeln 25-27 maj 2020.

Alla medlemmar är välkomna med synpunkter till mig om ni har idéer om hur vi ska utveckla vårt viktiga trafikmedicinska arbete inom STMF. Min mailadress är englund1@telia.com

Lars Englund, ordförande
Falun 2 maj 2019