Trafikmedicinsk temadag, Stockholm 2022-11-10

Ett europafinansierat möte kommer att äga rum i Stockholm 10/11. Det är organisationen European Road Safety Charter (ERSC) som bjuder in till en trafikmedicinsk temadag, med MHF och STMF som medarrangörer. Suicid och körkortskrav är huvudinriktningen på mötet, förutom det ständigt aktuella trafiksäkerhetsproblem som rattfylleri är.

All information och anmälningsblankett finns på https://www.eventbrite.com/e/trafiksakerhet-trafikmedicin-och-trafiknykterhet-i-sverige-i-europa-biljetter-411955589257