Kommande kurser

STMF kommer 25-27 maj 2020 igen arrangera kurs i trafik- och körkortsmedicin för läkare under specialistutbildning, färdiga specialistläkare, samt även personer ur andra personalkategorier med anknytning till trafikmedicinska frågor.

Information kommer anslås här så allteftersom, samt på LIPUS hemsida