Kommande kurser (uppdaterad 2017-10-02)

Kurs i Trafik-och körkortsmedicin 14-16 maj 2018

OBS! Intresset för kommande kurs har glädjande varit mycket stort och i nuläget är kursen fulltecknad med ytterligare några personer på reservsplatslista!

Det är med stor glädje STMF kan hälsa intresserade välkomna till en ny kurs i Trafik- och körkortsmedicin våren 2018! Kursen, som varit mycket uppskattad då den hölls 2014 och 2016, kommer nästa gång att hållas 14-16 maj 2018 på konferensanläggningen Stora Brännbo, i Sigtuna. Preliminärt schema framgår nedan och är utformat som lunch-till-lunch, så deltagare i de flesta fall ska kunna resa till respektive från kursen utan extra övernattning. Kursplatserna är utökade jämfört med tidigare kurser som båda fulltecknades, men det kan vara värt att vara ute i god tid!

Kursen vänder sig i första hand till läkare under specialiseringstjänstgöring (ST) och färdiga specialister, men även andra yrkeskategorier är välkomna i mån av plats.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20170148).

Kontaktuppgifter till kursledningen:
Birgitta Stener, 070-7907471
Britt-Marie Stålnacke
Thomas Lekander, 070-6614319
Ingrid Bolin
Måns Thörnqvist

Föreläsare:

 • Christian Berne, prof. emeritus, Uppsala universitet, överläkare, Endokrin- och diabetessektionen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
 • Ulf Björnstig, ordförande i STMF, professor i kirurgi, Umeå universitet
 • Ingrid Bolin, arbetsterapeut, verksamhetschef, Mobilitetscenter, Mölndal
 • Lars Englund, chefsöverläkare, Sektion trafikmedicin, Transportstyrelsen, Borlänge
 • Karl Franklin, docent, Kirurgcentrum, Umeå
 • Carl Granfors, leg läk, specialist i psykiatri, Prima vuxenpsykiatri, Liljeholmen, Sthlm
 • Anders Helander, adj. professor i Beroendeforskning, Karolinska Institutet
 • Sven Hultman, jurist, tid. på Vägverket och Transportstyrelsen
 • Göran Kecklund, docent, Stressforskningsinstitutet, Stockholm Universitet
 • Göran Kennebäck, docent, överläkare, specialist i hjärtsjukdomar och allmän internmedicin, Karolinska Sjukhuset
 • Bertil Lindblom, professor vid Göteborgs universitet, överläkare, specialist i ögonsjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Catarina Lundberg, leg psykolog, MD, enhetschef Trafikmedicinskt centrum, Huddinge Sjukhus
 • Peder Rasmussen, docent, överläkare, Barnneuropsykiatriska vårdenheten, Drottning Silvias barn – och ungdomssjukhus, Östra sjukhuset, Göteborg
 • Dorota Religa, MD, specialist i geriatrik, överläkare, Trafikmedicinskt centrum, Huddinge Sjukhus
 • Britt-Marie Stålnacke, överläkare, Smärtrehab, Neurocentrum, Norrlands Universitetssjukhus. Professor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet
 • Måns Thörnqvist, överläkare, Neuro- Rehabkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

PRELIMINÄRT schema:

Dag 1
11.00 – 12.00 Samling och registrering
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.15 Välkommen! Ulf Björnstig
13.15 – 13.45 Sjukdomar i trafiken, framtidsutsikter Lars Englund
13.45 – 14.15 Trafikmedicinens juridik, regelverk, läkarens roll och ansvar Sven Hultman
14.15 – 14.45 Kaffe
14.45 – 15.30 Demens/kognitiva störningar Dorota Religa
15.30 – 16.15 Körkortsmedicinsk utredning Catarina Lundberg
16.15 – 17.00 Trafik och läkemedel Dorota Religa
17.00 – 17.30 Tid för frågor/diskussion
Dag 2
08.00 – 08.45 Psykiska sjukdomar Carl Granfors
08.45 – 09.30 Missbruk/beroendesjukdomar Carl Granfors
09.30 – 10.15 Alkoholmarkörer Anders Helander
10.15 – 10.45 Kaffe
10.45 – 11.30 Neurologiska sjukdomar Måns Thörnqvist
11.30 – 12.15 Traumatisk hjärnskada Britt-Marie Stålnacke
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.00 Diabetes Christian Berne
14.00 – 14.45 Trötthet i trafiken Göran Kecklund
14.45 – 15.15 Kaffe
15.15 – 16.00 Sömnapné Karl Franklin
16.00 – 16.30 Tid för frågor/diskussion
Dag 3
08.00 – 08.45 Hjärt- och kärlsjukdomar Göran Kennebäck
08.45 – 09.30 Synstörningar Bertil Lindblom
09.30 – 10.15 ADHD, autism och psykisk utvecklingsstörning Peder Rasmussen
10.15 – 10.45 Kaffe
10.45 – 11.15 Alkolås Lars Englund
11.15 – 11.45 Fysiska funktionsnedsättningar och anpassning i bil Ingrid Bolin
11.45 – 12. 15 Avslutning/utvärdering/utdelning av kursintyg
12.15 – 13.15 Lunch

Kursledningen hälsar er varmt välkomna!